Color media B-H

“Color media B-H” je bosanskohercegovačka članica internacionalne porodice “Color press group”.

Na tržištu Bosne i Hercegovine produciramo i izdajemo visokotiražne magazine “Ljepota&zdravlje” i “Svijet”.

Naš tim profesionalaca iz oblasti odnosa s javnošću, pozicioniranja i promocije spreman je da svakom klijentu izađe u susret i svojim idejama doprinese njihovom što boljem plasmanu na tržištu.  

Menadžerski tim

Direktor: Saša Milošević 
Adresa: Slobodana Jovanovića 28, Banja Luka 
Tel: +387 51 347 200

Fax: +387 51 347 201 
e-mail: info@color.co.ba


Direktor: Aida Bravo (aida.bravo@color.co.ba

Adresa: Vrazova br. 1, 71 000 Sarajevo
Telefoni: +387 33 467 824; fax: +387 33 768 985
E-mail: svijet.print@bih.net.ba

 

Istorijat kompanije Color Press Group

1992.-1993.

Kompanija „Color Press Group“, danas najveći izdavač magazina u regionu, potekla je iz studentskog mjesečnika „Index“, čije su izlaženje u januaru 1992. godine obnovili Robert Čoban, Velibor Đurović i još nekolicina studenata Univerziteta u Novom Sadu. Nakon izlaženja samo dva broja, u aprilu iste godine, kompletna redakcija je smijenjena zbog uređivačke politike koja nije bila u skladu sa stavovima tadašnjeg prorežimskog Saveza studenata. Dva mjeseca kasnije ekipa „Index“-a, zajedno sa kolegama iz Nezavisnog društva novinara Vojvodine, pokreće „Nezavisni index“. U septembru iste godine, zbog razmimoilaženja u stavovima o daljem razvoju lista, novinari koji su došli iz „Index“’-a napuštaju projekat i pokreću „Novosadski index” – list koji je godinu dana kasnije promijenio ime u „Svet“. Godine hiperinflacije list preživljava razvojem sopstvene distribucije i pokretanjem oglasnog magazina „Svet nekretnina“, kao i uz pomoć skromnih donacija u novinskog hartiji od strane Fonda za otvoreno društvo i Evropske unije.

1994. - 1995.

„Svet“ postaje dvonedjeljnik i u to vrijeme bavi se uglavnom politikom, ratom u regionu (Bosna i Hrvatska), kao i narastajućim talasom kriminala u Srbiji. Tiraž se kreće između 3.000 i 10.000 primjeraka, a štampa se i dalje u štampariji „Forum“ u Novom Sadu.

1996.-1999.

Prelaskom u štampariju „Borba“ u Beogradu, list mijenja format u tabloidni (sa dotadašnjeg „berliner“ formata) i polako počinje da pomjera koncept u pravcu magazina koji se bavi zabavom, životom poznatih ličnosti, a objavljuje i prve paparazzo fotografije u istoriji srpskog izdavaštva. Narednih godina u okrilju izdavačke kuće „Svet Press“ pokreću se izdanja: „Zona“, „Moja tajna“, „Moja romansa“, „Moje srce“ kao i „Teen Story“ , prvi magazin koji se štampa u inostranstvu (Revai Nyomda, Budapest) i na premaznoj hartiji. U decembru 1996, u saradnji sa Fondom za otvoreno duštvo, izlazi specijalno izdanje „Sveta“, posvećeno narastajućem talasu kriminala, ali i policijske torture nad građanima u Srbiji. U vrijeme početka NATO-bombardovanja, magazini ne izlaze svega nekoliko dana, da bi već u aprilu 1999. nastavljena kompletna produkcija sa nešto redukovanim brojem strana i opremom, u skladu sa novonastalim okolnostima. U tom periodu pokrenuta su i prva dva enigmatska magazina u kući – „Skandi svet“ i „Sfinga“. Nekoliko mjeseci nakon bombardovanja, pokrenuti su i kulinarski časopisi „Tajne kuhinje“ i „Slatke tajne“, koji za razliku od ostalih do sada pobrojanih – više ne izlaze. U avgustu 1999. godine novosadski „Svet press“ formira prvu „kćerku firmu“ u regonu – “Svet print“ u Banjaluci, a četiri mjeseca kasnije i firmu u Podgorici – “Monte Color“. Iste godine na Sajmu knjiga u Frankfurtu „Svet press“ sklapa svoj prvi licencni ugovor i počinje sa izdavanjem britanskog dječijeg magazina „Junior“, koji i danas izlazi.

2000.-2001.

Početkom novog milenijuma „Svet press“ pokreće nekoliko sopstvenih brendova, poput mjesečnika „Lepota i zdravlje“ (i danas najtiražniji ženski glossy mesečnik u Srbiji) i „Moja beba“, kao i veliki broj magazina u sektoru enigmatike i ljubavnih priča. Osniva se kompanija i u Sarajevu. Osnovno izdanje kuće – magazin „Svet“, još uvijek dvonedjeljnik, povećava broj kolornih strana, dobija korice na premaznoj hartiji, i kao takav bilježi vrtoglavi rast tiraža – u čak 250.000 primjeraka štampano je novogodišnje izdanje u decembru 2001. Pred kraj godine pokrenuto je i evropsko izdanje magazina „Svet“ i kompanija „Svet Verlag“ sa sjedištem u Frankfurtu.

2002.-2003.

U ljeto 2002. počinju pregovori sa njemačkom kompanijom „Heinrich Bauer Verlag“ iz Hamburga, koji pred kraj godine rezultiraju izdavanjem licencnog tinejdžerskog dvonedjeljnika „Bravo“, inače najtiražnijeg evropskog teen magazina. U isto vrijeme, na partiju u beogradskom hotelu „Hyatt“, povodom proslave 10 godina kompanije – predstavljamo i magazine „Joy“ i „Lea“. „Joy“, prvi ženski licencni mjesečnik u Srbiji, koji smo pokrenuli u saradnji sa švajcarskom kompanijom Marquard Media AG i danas je najtiražniji u tom sektoru. Dvonedjeljnik „Lea“ u međuvremenu je prestao da izlazi. Tokom 2003. godine pokrenut je CKM, prvi licencni muški magazin u Srbiji, takođe u saradnji sa kompanijom Marquard Media AG, kao i šestomjesečnik za tinejdžerke „Bravo Girl“. U izdanju naše kompanije obnovljeno je i izlaženje popularnog stripa „Alan Ford“, po licenci italijanske kompanije „Max Bunker“. Osnovane su kompanije u Makedoniji i Hrvatskoj. Počinje sa radom mala štamparija koja u početku štampa isključivo ukrštenice i ljubavne priče. Danas štamparija „Color Print“, u sastavu „Color Press Group“, mjesečno izbacuje preko dva miliona primjeraka magazina iz našeg portfolija.

2004.-2006.

Kompanija se dinamično razvija, pokreće nekoliko desetina novih domaćih i licencnih izdanja u Srbiji i regionu: TV Novele, Bravo ScreenFun, FHM, Auto Start, Brava Casa, Lekovito bilje, Astro, Mobi, kao i veliki broj dječijih, enigmatskih i ljubavnih izdanja. Zajedno sa kompanijom „Video Top“ iz Maribora „Color Press Group“ osnova JV firme u Sloveniji i Hrvatskoj, u kojima zajedno izdaju magazine „Bravo“, „Brava Casa“, FHM, „Lepota i zdravlje“ (L&Z) kao i brojna ljubavna i dječija izdanja.

2007.-2008.

U januaru 2007, žurkom za 1.200 zaposlenih i gostiju u „MB pivnici“ proslavljeno je 15 godina postojanja kompanije (izlazak prvog broja „Index“-a) i 500. broj lista „Svet“. Tim povodom snimljen je i petominutni promo-spot o istorijatu kompanije, a odštampali smo i specijalno izdanje „Sveta“ posvećeno jubileju. 19. jula 2007. launch partijem na Belom dvoru proslavljen je izlazak srpskog izdanja „Hello!“-a, najpoznatijeg i najdugovječnijeg (španska „Hola!“ je osnovana 1944.) međunarodnog celebrity magazina. Iste godine počeo je da izlazi specijalizovani magazin „Moja kosa“ (po licenci „My hair“), visokotiražni mjesečnik „Top zdravlje“, magazini „Kuhinjica“ i „Dobra hrana“ (u saradnji sa produkcijskom kućom „Škorpion“), a pred kraj godine i „Bauerov“ ženski dvonedjeljnik „Tina“, „Burdino“ izdanje „Moje dete“ i specijalizovani dvomjesečnik „Beauty Expert“. Osnovana je kompanija u Albaniji – „Color Media Adria“, koja je počela da izdaje albansko izdanje „Burde“. U Beogradu je registrovana kompanija „Color Universal“, u čijem se sastavu danas nalaze „Svet“, „Tina“, „Hello!“, „L’Officiel“, „Star“ i E-magazin“. U 2008. godini nastavljeno je pokretanje novih izdanja: prvi modni magazin u Srbiji – „L’Officiel“ (najstariji francuski modni magazin pokrenut još 1921.), „Star” – prvi licencni tabloid u Srbiji, a izvršeno je i preuzimanje prvog B2B magazina u portfoliju naše kompanije – mjesečnika „E-magazin“. Danas „Color Press Group“ izdaje preko 100 magazina u Srbiji i u zemljama regiona, sa ukupnim mjesečnim prodatim tiražem od preko 2.000.000 primjeraka i godišnjim prihodom od 20 miliona eura. Od 12 najtiražnijih magazina u Srbiji, u 2007. CPG je izdavao čak 6 (SMMRI), u 2007. CPG je izdavao najtiržniji nedjeljnik (Svet), dvonedjeljnik (Bravo) i mjesečnik (Top zdravlje) u Srbiji (ABC Srbija). U sastavu CPG nalaze se „firme kćerke“ iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Slovenije, Hrvatske, Makedonije i Albanije kao i dopisništva u Frankfurtu, Beču, Bazelu, Parizu i brojnim drugim evropskim gradovima. CPG zapošljava preko 350 stalno zaposlenih i oko 150 honorarnih saradnika.